Nyíregyháza Csillag u.20/A Könyvelőiroda
Főoldal. Kapcsolat Hasznos Letölthető  Frissítve: 2020-05-27
Nem kötelező a kontírozás 2012.01.01-től
A papíralapú kontírozás már 2012. óta mellőzhető, nem kevés időmegtakarítást hozva ezzel a könyvelők számára. A módosítás a könyvelőszoftverek használatának kizárólagossá válása, és az elektronikus úton kibocsátott bizonylatok növekvő aránya miatt kialakult, a számlák kontírozásának módjával kapcsolatos értelmezési kérdésre ad választ. A módosítás szerint a számviteli törvény előírásainak megfelel az a kontírozási megoldás, amelyben a számviteli bizonylathoz egyértelmű logikai hozzárendeléssel (valamilyen azonosító segítségével) kapcsolják hozzá a könyvviteli elszámolást, a bizonylat alapján könyvelt tételeket és azok időpontját. Az elektronikus úton, valamint a papír alapon kiállított és befogadott bizonylatok feldolgozásánál is ezt a lehetőséget rögzíti a módosítás, amelynek az alábbi a szövege:

Szvt. 167.§ (7) A gazdálkodó az (1) bekezdés h) és i) pontjában, illetve a 166. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségnek oly módon is eleget tehet, hogy a megjelölt adatokat, információkat és igazolásokat az eredeti (elektronikus vagy papíralapú) bizonylathoz egyértelmű, az utólagos módosítás lehetőségét kizáró módon fizikailag vagy logikailag hozzárendeli. A logikai hozzárendelés elektronikus nyilvántartással is teljesíthető.
A hatálybalépés 2012.01.01, amely - álláspontom szerint - a kontírozás időpontjára vonatkozik, nem pedig a kontírozott irat vonatkozási időpontjára. A kontírozás ezért a folyamatban lévő 2011. évi és az utólagos egyéb könyvelési feladatok elvégzésekor is teljesíthető más módon. A teljesítéséhez csupán az egyes naplótípusokat kell a könyvelőszoftverből a könyvviteli zárlatkor pl. PDF állományokba menteni, de egy megbízható, és magas biztonsági követelmények mellett működő szoftver esetében még erre sincs szükség, az a működő licensz esetén a program berkein belül is tárolható. Fontos észrevenni, hogy a bizonylatokra a jó öreg "KÖNYVELVE" felirat se szükséges már. Ennek elhagyása azonban csak ott lesz okos lépés, ahol nem fordulhat elő a bizonylatok ismételt - eltérő bizonylatszám mellett történő - rögzítése.

Forrás: Dashöfer

  Cím:
4400 Nyíregyháza
Csillag u.20 / A
Telefon:

06 (30) 633 4149
Fax:
06 (42) 783 543
Email:
LE