Nyíregyháza Csillag u.20/A Könyvelőiroda
Főoldal. Kapcsolat Hasznos Letölthető  Frissítve: 2020-05-27
       

2000. évi C. törvény a számvitelről
1990. évi C. törvény a helyi adókról
2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
2003. évi XCII. törvény az adóás rendjéről
2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról, és a képzés fejlesztésének támogatásáról.
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról.
2012. évi CXLVII. törvény A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Kötelező a könyvelő?
Az a vállalkozó, amelynél az éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában - ennek hiányában a tárgyévben várhatóan - a 10 millió forintot meghaladja, köteles a számviteli törvény 151.§-a szerint a számviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével okleveles könyvvizsgálói képesítéssel, illetve mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező természetes személyt megbízni. Ez a természetes személy a számviteli tevékenységet alkalmazottként, tagként, számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagja, alkalmazottjaként, egyéni vállalkozóként végezheti. A képesítés megléte mellett kötelező rendelkezni a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, PM regisztrációval. A törvény rögzíti a könyvviteli szolgáltatást végzővel szembeni követelményeket, éspedig legalább mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezzen, az oklevél megszerzését követően legalább 3 éves számviteli, pénzügyi, ellenőrzési gyakorlatot igazoljon, büntetlen előéletű legyen.


  Cím:
4400 Nyíregyháza
Csillag u.20 / A
Telefon:

06 (30) 633 4149
Fax:
06 (42) 783 543
Email:
LE