Nyíregyháza Csillag u.20/A Könyvelőiroda
Főoldal. Kapcsolat Hasznos Letölthető  Frissítve: 2020-05-27
Előző időszakra kiállított számlák elszámolása

A gyakorlatban sűrűn előfordul, hogy mérlegfordulónapot követően, a teljesítést követő üzleti évben állítanak ki, illetve érkeztetnek számlákat a vállalkozások.

A számviteli törvény összemérés, illetve teljesség elve alapján a bevételeket és a költségeket abban az időszakban kell elszámolni, amikor azok gazdaságilag teljesültek (azaz teljesítés időpontban), még akkor is, ha azok a mérlegfordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté.

Ennek következtében, ha a PTK szerinti teljesítés teljes egészében a tárgyévet érinti, az évet követően kiállított illetve kapott számlákat a számviteli elszámolásokban nem az időbeli elhatárolások, hanem a vevő illetve szállítói sorokban kell szerepeltetni, a folyószámla-analitikákban kimutatni:

A számviteli törvény 72. §-a alapján a szerződés szerinti teljesítés időszakában kell árbevételként elszámolni az üzleti évben értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a teljesített szolgáltatások ellenértékét.

Vevőként történő elszámolása a teljesítés időpontban a számviteli törvény 29. § (2) bekezdése alapján indokolt. Így a vállalkozó által már teljesített, a megrendelő által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó vállalkozási, szolgáltatási szerződésből eredő fizetési igényeket a követelések között - ezen belül a vevők között - kell bemutatni.

Szállítóként, a teljesítés időpontban történő elszámolás a számviteli törvény 43. § (3) bekezdés alapján indokolt. A szállító, szolgáltató által elismert teljesített szállításokat, szolgáltatásokat beszerzésként, költségként a kötelezettségeken belül a szállítókkal szemben kell elszámolni.

Ha a számla a mérlegkészítés időpontjáig kiállításra kerül:

- Vevő számviteli elszámolása

T 31 Vevő - K 91-95 Értékesítés nettó árbevétele  
  - K 467 Fizetendő ÁFA  

- Szállító számviteli elszámolása.

T 5 Költség - K 45 Szállító  
T 2 Készlet - K 45 Szállító  
T 1 Befektetett eszköz - K 45 Szállító  
T 369 ÁFA követelés NAV felé      

- Az előzetesen felszámított általános forgalmi adó a számla kézhezvételének adómegállapítási időszakában csökkentheti a fizetendő ÁFA összegét, azaz a kézhezvétel időszakának bevallásában levonható adó lesz. A december havi teljesítésű számlák előzetesen felszámított általános forgalmi adója, amennyiben tárgyévet követő időszak ÁFA analitikájában szerepel, az adót  december havi dátummal követelés számlára kell elszámolni (pl 369), és a bevallás időszakában (pl. 2014. 01. hó) kell bemutatni a 466 főkönyvi számlán.

Ha a számla a mérlegkészítés időpontjáig nem került kiállításra (a vevő nem kapja meg):

Vevő számviteli elszámolásaiban mérlegfordulónapi időponttal

T 5 Költség - K 45 Nem számlázott szállító
T 2 Készlet - K 45 Nem számlázott szállító
T 1 Befektetett eszköz - K 45 Nem számlázott szállító

Számla hiányában az előzetesen felszámított ÁFA egyéb követelésként nem mutatható ki.

  Cím:
4400 Nyíregyháza
Csillag u.20 / A
Telefon:

06 (30) 633 4149
Fax:
06 (42) 783 543
Email:
LE