Nyíregyháza Csillag u.20/A Könyvelőiroda
Főoldal. Kapcsolat Hasznos Letölthető  Frissítve: 2020-05-27
A vállalkozók, ügyvezetők nyugdíjba vonulása
A társadalombiztosítási nyugdíjtörvénynek (Tny.) szerint a nyugdíjjogosultságnak feltétele, hogy az igénylő azon a napon, amelytől kezdődően az ellátást megállapítják, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem állhat.

A munkaviszonyt minden esetben meg kell szüntetetni legalább 1 napra, illetve az igény benyújtásakor a munkavállalónak rendelkeznie kell olyan dokumentummal (pl. a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodás), amellyel azt bizonyítja, hogy a jogviszonya az adott napon meg fog szűnni.
Az egyéni vállalkozónak teendője nincs
, mert.az öregségi nyugdíjas egyéni vagy társas vállalkozó kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül, akire a Tbj. 5. §-a alapján nem terjed ki a biztosítás, tehát "automatikusan" megfelel az említett feltételnek.
Amennyiben KATÁ-s főállásúnak minősülő kisadózóról van szó,
a nyugdíjazás révén megszűnik főállásúnak - és biztosítottnak - lenni, tehát számára sincs külön feladat, teendője sincs.

Ettől eltérő a helyzete annak a vállalkozónak, aki korhatár előtti ellátást igényel.
A korhatár előtti ellátás ugyanis nem saját jogú nyugdíj, azaz folyósításával nem válik az érintett kiegészítő tevékenységet folytatóvá (vagy kisadózóként nem főállásúvá), azaz biztosított marad. Amennyiben egyéni vállalkozóról van szó, elegendő a vállalkozás szüneteltetése.
Társas vállalkozóként
viszont mindenképpen meg kell szüntetnie a tényleges személyes közreműködését, illetve ha a személyes közreműködési kötelezettségre utalást tesz a társasági szerződés, akkor ezt a kitételt törölni kell belőle. Az üzletvezetésről, ügyvezetésről ugyancsak le kell mondani, hiszen ennek ellátása (a tulajdonos tag számára) csak munkaviszonyban, illetve társas vállalkozóként jöhet szóba.
Nem elegendő tehát, ha a munkaviszonyban álló ügyvezető megszünteti a munkaviszonyát, hiszen ebben az esetben társas vállalkozóként válik biztosítottá. Az viszont nem akadálya az ellátásnak, ha az igénylő személyes közreműködési kötelezettség nélkül tulajdonos egy társas vállalkozásban.

A KATA szerinti adózást választóknak nem egyszer dilemmát okoz a nyugdíjazás időpontjához "közeledő" kisadózóknak a Társadalombiztosítási nyugdíjtörvény (Tny. Törvény) 39. § (2) bekezdésének azon előírása, miszerint "az (1) bekezdés rendelkezéseit" - tehát az arányos szolgálati időszámítására vonatkozó előírásokat - "a Tbj. 30/A. §-ának (2) bekezdése szerinti mezőgazdasági őstermelő 2007. december 31-ét követően szerzett biztosítási idejének, valamint a főállású kisadózó biztosítási idejének szolgálati időként történő figyelembevétele során is alkalmazni kell". Ez azt jelentené, hogy a főállású kisadózó a 81.300 forintos - minimálbért el nem érő - ellátási alapjával csak arányos szolgálati időt szerez. Ezt a szabályt azonban sokan tévesen értelmezik, hiszen a Tny. 39. § (1) bekezdése értelmében csak a Tny. 20. §-a - tehát a nyugdíj összegének a megállapítása során - kell alkalmazni.
A jogosultsági feltétel vonatkozásában (pl. nők 40 éve) egy évnyi főállású kisadózóként megfizetett KATA = egy év szolgálati idővel.

Forrás:Kalkulátor  Cím:
4400 Nyíregyháza
Csillag u.20 / A
Telefon:

06 (30) 633 4149
Fax:
06 (42) 783 543
Email:
LE