ESZKÖZÖK
FORRÁSOK
Ez egy mérlegséma.
Az A-B-C D-E-F-G betűk mérleg-főcsoportokat, az I.II.III stb római számok mérlegcsoportokat, az 1-2-3-4 stb számok mérlegsorokat jelönek.
A sorok után álló számok főkönyvi számlák.